alman1

20 Yılı Aşkın Tecrübe

Yapı Danışmanlığı
Mimari Proje Çizimi
Statik Hesaplamalar
Yapı Fiziği
Isı Yalıtım Hesapları
Ses Yalıtım Hesapları
+
+
+
+
+
+
+
+
Enerji Sertifikaları
Yangın Güvenliği
alman2

sürdürülebilir yapılar...

alman3

güçlü tasarım...

alman4

inovatif ürünler...

Sunulan Hizmetler

Statik Hesaplamalar
Statik hesaplamalar, yapısal bir sistemin mevcut yükleri ya da bir etki ile üzerinde meydana gelen kesit etkilerini bulma hesabı, yapı şeklindeki değişmelerin zamana bağlı olmadığı varsayılıp sabit bir sonuca varılır.
shadow
Yapı Danışmanlığı
Yapı öncesi ve yapım aşamasında mimari ve statik danışmanlık, maliyet analizleri, malzeme seçimleri, detay çözümleri hizmetleri vermekteyiz. Yapı maliyetlerini düşürerek kalite ve estetik unsurlarının arttırılmasını sağlıyoruz.
shadow
Mimari Proje Çizimi
Proje başlangıcında yapmış oluğumuz etütler ile projenin iskeletini oluşturuyoruz. Sonrasında mimari proje çizimi ile en uygun standartlarda projelerimizi tamamlıyoruz. Kaliteli ve hızlı hizmet sunmak vizyonumuzdur.
shadow
Enerji Sertifikaları
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre Yeni yapılan binaların enerji kimlik belgesi en düşük C sınıfında olmalıdır. Aksi takdirde kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.
shadow
Isı Yalıtım Hesapları
Alman Mühendislik olarak Yeni TS 825 standardında, iç ortam ısı kaynakları ve binaya gelen güneş enerjisi ısı kazançları hesaplamalara dahil edilmektedir. Buhar geçişi hesaplama, analizi ve sınırlandırılması yapılmaktadır.
shadow
Yangın Güvenliği
Yapıların risk sınıfının belirlenmesi, yangın senaryolarının oluşturulması, uygun sistem seçimi ve yangına karşı alınması gereken önlemler konusunda müşterilerimize uluslararası standartta danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
shadow
Ses Yalıtım Hesapları
Sesin olumsuz etkilerini en aza indirmek için yapılan yalıtım türüdür. Burada amaç, sesin ortamdaki yayılmasını kontrol altına almaktır. Ses yalıtımı yapılırken ses yutma potansiyelleri en yüksek olan malzemeler kullanılır.
shadow
Yapı Fiziği
Konforlu, sağlıklı ve enerji tüketimi azaltılmış yapılar tasarlamak, sadece akıllı ve iyi entegre edilmiş sistemlerin kullanımına bağlı değildir. Yapı fiziğinin, yapı tasarımının temel ve ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz.
shadow

Bizi Tanıyın

18 yılı aşmış Almanya’da faaliyet gösteren inovatif ve ekolojik hizmet anlayışını benimseyen IO Company özellikle Almanya ve Avrupa inşaat sektöründe mühendislik hizmetlerini İstanbul Türkiye’de de faaliyete geçirmek amacıyla 2010 yılında ALMAN MÜHENDİSLİK İstanbul’da kurulmuştur.
Ahşap ve çelik statik proje konusunda kalitesini kanıtlamış olan ALMAN MÜHENDİSLİK

  • Yapı Danışmanlığı
  • Mimari Proje Çizimi
  • Statik Hesaplamalar
  • Yapı Fiziği
  • Isı Yalıtım Hesapları
  • Ses Yalıtım Hesapları
  • Yangın güvenliği
  • Enerji Sertifikaları

gibi faaliyet alanlarına da sahiptir.
ALMAN MÜHENDİSLİK, yaşam ihtiyaçlarımıza ve kent mimarisine uygun projelerle sizlere optimum değerde hizmet sunan bir işletme olmanın temelleriyle sektörde yerimizi korumaktayız.
Ekolojik, inovatif, ve sürdürülebilir yaşam ile kalite ve sağlamlığı birleştiren estetikle birebir örtüşebilen güvenli projeler sunarak ve mükemmelliği yakalayan, güvenilirliği koruyan dinamik ve hızlı çalışma performansını azimle sürdüren ve yeniliklere açık sürekli bir gelişme içinde olan ALMAN MÜHENDİSLİK sektörde iş ortağınızdır.

shadow